x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Matematiikan ja tilastotieteen kandidaattiohjelman valinnaiset opinnot, 55–75 op

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija on laajentanut tutkinto-ohjelman omissa opinnoissa hankkimaansa osaamista vapaavalintaisilla opinnoilla. Vapaavalintaiset opinnot mahdollistavat osaamisen soveltamisen ja kartuttamisen opiskelijan oman mielenkiinnon ja valitun suuntavaihtoehdon mukaisesti.

Sisältö

Kokonaisuuden sisältö ja vaatimukset riippuvat opiskelijan suuntautumisesta ja mm. maisteriopintojen edellytyksistä. Kandidaatin tutkintoon tulee sisältyä yksi vähintään 25 op laajuinen valinnaisten opintojen opintokokonaisuus.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Matematiikan ja tilastotieteen kandidaattiohjelman valinnaiset opinnot

Valinnaiset opinnot 1 25 op
25 op:n laajuinen opintokokonaisuus valitun opintopolun ja maisteriopintojen opintosuunnan mukaisesti: Matematiikka: valinnainen kokonaisuus. Matematiikan aineenopettaja: suositellaan kasvatustieteiden perusopintokokonaisuutta. Tietotekniikan matematiikka: 25 op tietojenkäsittelyopin opintoja. Tilastotiede: vapaavalintainen kokonaisuus. Ks. myös maisteriopintojen opintosuuntien kuvaukset ja edeltävyysvaatimukset.
Valinnaiset opinnot 2 30–50 op
Valitun opintopolun ja maisteriopintojen opintosuunnan mukaisesti: Matematiikka: valinnaisia opintoja. Matematiikan aineenopettaja: toisen opetettavan aineen opintoja ja valinnaisia opintoja. Tietotekniikan matematiikka: tietojenkäsittelyopin opintoja ja valinnaisia opintoja. Tilastotiede: valinnaisia opintoja. Ks. myös maisteriopintojen opintosuuntien kuvaukset ja edeltävyysvaatimukset. Tutkinto-ohjelman opiskelijoille suositellaan lisäksi tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelman opintojaksoa Lausekielinen ohjelmointi.
Informaatiotieteiden yksikkö