x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Matematiikan ja tilastotieteen aineopinnot, 45–65 op

Osaamistavoitteet

Osaamistavoitteet on kuvattu kokonaisuuksien yhteydessä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Matematiikan ja tilastotieteen aineopinnot

Suoritettava yksi aineopintokokonaisuus valitun opintopolun mukaisesti.
Matematiikan aineopinnot 55 op
Pakolliset aineopinnot 35 op
MTTMA1 Analyysi 2, 10 op (1.klk)
MTTMA2 Lineaarialgebra 1B, 5 op (1.klk)
MTTMA3 Algebra 1, 10 op (2.slk)
Muut aineopinnot 20 op
Suoritettava 20 opintopistettä
MTTMA4 Usean muuttujan differentiaalilaskenta, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
MTTMA5 Usean muuttujan integraalilaskenta, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
MTTMA6 Differentiaaliyhtälöt, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
MTTMA7 Differenssiyhtälöt, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
MTTMA8 Johdatus graafiteoriaan, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
MTTMA9 Johdatus modaalilogiikkaan, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
MTTMA10 Johdatus logiikkaan 1, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
MTTMA11 Johdatus logiikkaan 2, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
MTTMA12 Lukualueet, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
MTTMA13 Tietokonegrafiikan geometriaa, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
MTTTA2 Matemaattisen tilastotieteen perusteet, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
MTTMA14 Harjoittelu, 2–10 op (3.slk / 3.klk)
Matematiikan aineenopettajan aineopinnot 45 op
Pakolliset aineopinnot 35 op
MTTMA1 Analyysi 2, 10 op (1.klk)
MTTMA2 Lineaarialgebra 1B, 5 op (1.klk)
MTTMA3 Algebra 1, 10 op (2.slk)
Muut aineopinnot 10 op
Suoritettava 10 opintopistettä
MTTMA4 Usean muuttujan differentiaalilaskenta, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
MTTMA5 Usean muuttujan integraalilaskenta, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
MTTMA6 Differentiaaliyhtälöt, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
MTTMA7 Differenssiyhtälöt, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
MTTMA8 Johdatus graafiteoriaan, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
MTTMA9 Johdatus modaalilogiikkaan, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
MTTMA10 Johdatus logiikkaan 1, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
MTTMA11 Johdatus logiikkaan 2, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
MTTMA12 Lukualueet, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
MTTMA13 Tietokonegrafiikan geometriaa, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
MTTTA2 Matemaattisen tilastotieteen perusteet, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
MTTMA14 Harjoittelu, 2–10 op (3.slk / 3.klk)
Tietotekniikan matematiikan aineopinnot 55 op
Pakolliset aineopinnot 35 op
MTTMA1 Analyysi 2, 10 op (1.klk)
MTTMA2 Lineaarialgebra 1B, 5 op (1.klk)
MTTMA3 Algebra 1, 10 op (2.slk)
Muut aineopinnot 20 op
Suoritettava 20 opintopistettä. Suoritettava vähintään kaksi opintojaksoista Differenssiyhtälöt, Johdatus graafiteoriaan, Johdatus logiikkaan 1, Johdatus logiikkaan 2 ja Tietokonegrafiikan geometriaa.
MTTMA4 Usean muuttujan differentiaalilaskenta, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
MTTMA5 Usean muuttujan integraalilaskenta, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
MTTMA6 Differentiaaliyhtälöt, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
MTTMA7 Differenssiyhtälöt, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
MTTMA8 Johdatus graafiteoriaan, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
MTTMA9 Johdatus modaalilogiikkaan, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
MTTMA10 Johdatus logiikkaan 1, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
MTTMA11 Johdatus logiikkaan 2, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
MTTMA12 Lukualueet, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
MTTMA13 Tietokonegrafiikan geometriaa, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
MTTTA2 Matemaattisen tilastotieteen perusteet, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
MTTMA14 Harjoittelu, 2–10 op (3.slk / 3.klk)
Tilastotieteen aineopinnot 65 op
Pakolliset aineopinnot 35 op
MTTMA2 Lineaarialgebra 1B, 5 op (1.klk)
MTTTA1 Tilastomenetelmien perusteet, 5 op (1.klk)
MTTTA3 Tilastotieteen matriisilaskenta, 5 op (2.slk)
MTTTA4 Tilastollinen päättely 1, 5 op (2.klk)
MTTA1 Kandidaattitutkielma ja seminaari, 10 op (3.slk / 3.klk)
Muut aineopinnot 30 op
Suoritettava 30 opintopistettä
MTTTA5 Monimuuttujamenetelmät, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
MTTTA6 Regressioanalyysi, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
MTTTA7 Yleistetyt lineaariset mallit 1, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
MTTTA8 Laskennalliset menetelmät, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
MTTTA9 Tilastollinen ennustaminen, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
MTTTA10 Sekamallit, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
MTTTA11 Tilastolliset ohjelmistot, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
MTTTA12 Harjoittelu, 2–10 op (3.slk / 3.klk)
MTTTA13 Empiirinen projekti, 5 op (2.slk)
Informaatiotieteiden yksikkö