x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Matematiikan ja tilastotieteen perusopinnot, 25 op

Osaamistavoitteet

Matematiikkaan suuntautuvan opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija hahmottaa, miten matemaattinen teoria rakentuu ja hänellä on valmius ymmärtää abstrakteja matemaattisia struktuureja. Opiskelija osaa todistaa helpoimpia luennoilla esitettyjä tuloksia itsenäisesti ja käyttää perustodistustekniikoita sekä ratkaista yksinkertaisia matemaattisia ongelmia määritelmiin ja lauseisiin nojaten. Lisäksi hän osaa esittää laatimansa ratkaisut muille opiskelijoille.

Tilastotieteeseen suuntautuvan opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija ymmärtää tilastollisen testauksen periaatteet ja osaa tehdä pienimuotoisen empiirisen tutkimuksen sekä raportoida tulokset. Opiskelija ymmärtää tilastotieteen ja todennäköisyyslaskennan peruskäsitteet. Lisäksi opiskelijalla on tilastotieteen aineopinnoissa tarvittava matemaattinen osaaminen ja hän osaa peruslaskutekniikat.

Sisältö

Matematiikan ja tilastotieteen perusopintoja. Opiskelija suuntautuu matematiikkaan tai tilastotieteeseen.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Opintokokonaisuus on tarkoitettu matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelman opiskelijoille. Muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijoille tarkoitetut vapaavalintaiset kokonaisuudet on kuvattu erikseen.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Matematiikan ja tilastotieteen perusopinnot

Matematiikkaan suuntautuvat suorittavat MTTM-koodilla alkavat opintojaksot sekä opintojakson MTTTP4 Todennäköisyyslaskenta. Tilastotieteeseen suuntautuvat suorittavat MTTT-koodilla alkavat opintojaksot sekä opintojakson MTTMP3 Lineaarialgebra 1A.
MTTMP1 Analyysi 1, 10 op (1.slk)
MTTMP3 Lineaarialgebra 1A, 5 op (1.klk)
MTTTP1 Tilastotieteen johdantokurssi, 5 op (1.slk)
MTTTP4 Todennäköisyyslaskenta, 5 op (2.slk)
Informaatiotieteiden yksikkö