x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Tietojenkäsittelyopin aineopintoja, 25–30 op

Kuuluu kokonaisuuksiin

Informaatiotieteiden yksikkö
avaa kaikki

Tietojenkäsittelyopin aineopintoja

Suoritettava TIETA6 Tietorakenteet ja TIETA7 Tietokantaohjelmointi sekä joko TIETA8 Software Engineering tai TIEVA31 Graafisen käyttöliittymän toteuttamisen perusteet. Huom. TIETA8 Software Engineering on pakollinen TIEA4 Projektiyön suorittaville.
TIETA6 Tietorakenteet, 10 op (2.slk)
TIETA7 Tietokantaohjelmointi, 10 op (2.klk)
TIETA8 Software Engineering, 5 ECTS (2.klk)
Tietojenkäsittelyopin aineopintojen valinnainen opintojakso 5 op
Valinnainen opintojakso, mikäli aineopintojen kokonaisuudesta ei muuten tule yhteensä vähintään 60 op. Huom. maisteriopintoihin suuntaaville: HTI:n vuorovaikutteisten ohjelmistojen kehittämisen opintosuutaan vaaditaan TIEVA31 Graafisen käyttöliittymän toteuttamisen perusteet ja TIETA11 Ohjelmoinnin tekniikka C++. Tietojenkäsittelyopin organisaatioiden tietojärjestelmien opintosuuntaan vaaditaan TIETA15 Tietotekniikka ja yhteiskunta.
TIETA9 Johdatus www-tekniikoihin, 5 op (1.klk / 2.klk)
TIETA12 WWW-ohjelmointi, 10 op (2.klk / 3.klk)
TIETA10 Ohjelmoinnin tekniikka C, 5 op (2.klk)
TIETA11 Ohjelmoinnin tekniikka C++, 5 op (3.slk)
TIETA15 Tietotekniikka ja yhteiskunta, 5 op (2.klk / 3.klk)
TIETA13 Tietohallinnon johtaminen, 5 op (3.slk / 3.klk)
TIEVA33 Tietokoneavusteinen opetus, 10 op (1.klk / 2.klk)
TIEVA34 Internet-pohjaiset oppimisympäristöt, 5 op (2.slk / 3.slk)
Informaatiotieteiden yksikkö