x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Tietojenkäsittelytieteiden perusopinnot, 25 op

Osaamistavoitteet

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija
- tuntee tietojenkäsittelytieteiden osa-alueita ja niiden suhteita naapuritieteisiin
- osaa laatia yksinkertaisia tietokoneohjelmia
- osaa suunnitella, toteuttaa ja hyödyntää yksinkertaisia tietokantoja
- tuntee käytettävyyden peruskäsitteet ja osaa tehdä heuristisia käytettävyysarvioita
- tuntee perusasiat tietojärjestelmien ja ohjelmistojen suunnittelusta

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
avaa kaikki

Tietojenkäsittelytieteiden perusopinnot

TIEP1 Lausekielinen ohjelmointi, 10 op (1.slk)
TIEP3 Tietokantojen perusteet, 5 op (1.slk)
Informaatiotieteiden yksikkö