x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Tietojenkäsittelytieteiden kandidaattiohjelman yhteiset opinnot, 35 op

Osaamistavoitteet

Osaamistavoitteet on kuvattu yleiset valmiudet ja tieteen tekemisen valmiudet -kokonaisuuksien yhteydessä.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Informaatiotieteiden yksikkö
avaa kaikki

Tietojenkäsittelytieteiden kandidaattiohjelman yhteiset opinnot

Informaatiotieteiden yksikkö, LuK, yleiset valmiudet 25 op
Informaatiotieteiden yksikkö, LuK, opiskeluvalmiudet 10 op
SISYY003 Orientoivat opinnot, 2 op (1.slk)
TIEY4 Tietotekniikkataidot, 3 op (1.slk)
Opintojen ohjattu suunnittelu 2 op
Suoritetaan tutkinto-ohjelmakohtainen opintojakso: Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media ITIY1, matematiikka ja tilastotiede MTTY1, tietojenkäsittelytieteet TIEY1
Tutkinto-ohjelmakohtainen opintojakso 3 op
Suoritetaan tutkinto-ohjelmakohtainen opintojakso: informaatiotutkimus ja interaktivinen media ITIY2, matematiikka ja tilastotiede MTTY2, tietojenkäsittelytieteet TIEY2
Informaatiotieteiden yksikkö, LuK, kieli- ja viestintäopinnot
Suoritetaan allaolevat opintojaksot ja yksi valinnainen opintojakso
Valinnaiset opintojaksot
Suoritetaan vähintään yksi valinnainen opintojakso, 2 - 4 op
Tieteen tekemisen valmiudet 10 op
Kaikkien tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelman opiskelijoiden tulee suorittaa tieteen tekemisen valmiudet 10 op ja sisällyttää opintoihin opintojakso MTTTP1 Tilastotieteen johdantokurssi. Tämän lisäksi opintoihin tulee sisältyä toinen vapaasti valittava matematiikan tai tilastotieteen 5 opintopisteen laajuinen opintojakso. Tietojenkäsittelyopin opintopolun valitsevien tulee näiden lisäksi suorittaa 15 op matemaattisia opintoja kohdassa valinnaiset opinnot I.
MTTTP1 Tilastotieteen johdantokurssi, 5 op (2.slk)
Tieteen tekemisen valmiudet: matematiikan tai tilastotieteen opintoja 5 op
Suoritettava yksi allaolevista
Esimerkiksi toinen alla mainituista tai muu matematiikan tai tilastotieteen opintojakso.
MTTMY1 Matematiikan peruskäsitteitä, 5 op (1.slk / 2.slk)
Informaatiotieteiden yksikkö