x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Venäjän kieli

Osaamistavoitteet

Opintopolun kaikille kursseille yhteisiä tavoitteita ovat:

Opiskelija käyttää oman taitotasonsa mukaisesti venäjää kohdatessaan sitä äidinkielenään puhuvia. Hän hallitsee tavallisen puhe-etiketin eli kohteliaan, tilanteeseen sopivan kielenkäytön.
Opiskelija ymmärtää itseään koskevia kysymyksiä ja osaa tarjota niihin riittävän yksityiskohtaisia vastauksia.
Opiskelija osaa toimia venäjän kielellä eli hän esim. hallitsee keinoja, joilla hän voi tehdä aloitteen, kysyä ja pyytää tietoja, antaa ohjeen tai neuvon, reagoida sanottuun, oikaista väärinkäsityksen tai täsmentää jonkin seikan.
Opiskelija osaa perehdyttää toisia venäläiseen kulttuuriin omista kokemuksistaan käsin.
Opiskelija asennoituu myönteisesti itseensä kielenoppijana ja tietää, millä tavoin hän voi edelleen kehittää osaamistaan.

Arviointi

Numerolla 1-5.

avaa kaikki

Venäjän kieli

KKVE1 Venäjä I, 3 op
KKVE2 Venäjä II, 3 op
KKVE3 Venäjä III, 4 op
KKVE4 Venäjä IV, 4 op
Kielikeskus