x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö, TeK, kieli- ja viestintäopinnot

Osaamistavoitteet

Tutkintoihin kuuluvat akateemiset kieli- ja viestintäopinnot tukevat

* oman alan opiskelua, alan kehityksen seuraamista ja aineistojen hyödyntämistä
* kieli- ja viestintätaidon kehittämistä
* asiantuntijuuden kehittymistä
* tieteellisten käytäntöjen oppimista
* kotimaisissa ja kansainvälisissä yhteyksissä toimimista
* yksilön monikielisyyttä ja monikulttuurisuutta

Sisältö

Teatteritaiteen kandidaatin tutkintoon kuuluvat seuraavat kieli- ja viestintäopinnot (10 op):

- vieraan kielen opintojakso 4 op (taitotasolla B1-B2)
- ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä 4 op
- kirjallinen viestintä 2 op

Vieraan kielen opintojakso (4 op) on tarkoitettu suoritettavaksi 1. opintovuonna, ja ruotsin kielen kirjallisen ja suullisen viestinnän opintojakso (4 op) 2. opintovuonna. Kirjallisen viestinnän opintojakso (2 op) on tarkoitus suorittaa 3. opintovuonna.

Edellä mainittujen kieli- ja viestintäopintojen lisäksi opiskelija voi suorittaa myös muita kielikeskuksen tarjoamia kieli- ja viestintäopintoja ja sisällyttää ne tutkinnon vapaavalintaisiin opintoihin.

Arviointi

Numerolla 1-5.

avaa kaikki

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö, TeK, kieli- ja viestintäopinnot

Suoritetaan allaolevat opintojaksot
Kielikeskus