x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Lääketieteen yksikkö, LL, kieli- ja viestintäopinnot, 8 op

Osaamistavoitteet

Tutkintoihin kuuluvat akateemiset kieli- ja viestintäopinnot tukevat

* oman alan opiskelua, alan kehityksen seuraamista ja aineistojen hyödyntämistä
* kieli- ja viestintätaidon kehittämistä
* asiantuntijuuden kehittymistä
* tieteellisten käytäntöjen oppimista
* kotimaisissa ja kansainvälisissä yhteyksissä toimimista
* yksilön monikielisyyttä ja monikulttuurisuutta.

Sisältö


Lukuvuonna 2011 - 2012 tai myöhemmin opintonsa aloittaneet lääketieteen lisensiaatin tutkinnon opiskelijat suorittavat seuraavat kieli- ja viestintäopinnot:

- Introduction to Scientific Writing, 2 op
- Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä, 4 op
- Tieteellinen kirjoittaminen, 2 op

Englannin kielen opintojakso suoritetaan 2. opintovuonna, ruotsin kielen kirjallisen ja suullisen viestinnän opintojakso 3. opintovuonna. Tieteellisen kirjoittamisen opintojakso aloitetaan 3. opintovuoden keväällä ja suoritetaan loppuun 4. opintovuoden syksyllä.

Opintonsa lukuvuonna 2009 - 2010 aloittaneet lääketieteen lisensiaatin tutkinnon opiskelijat suorittavat lukuvuonna 2012 - 2013 englannin kielen Medical Discussions -opintojakson (1 op). Heidän tutkintoonsa ei kuulu suomen kielen tieteellisen kirjoittamisen opintojaksoa (2 op).

Opintonsa lukuvuonna 2010 - 2011 aloittaneiden lääketieteen lisensiaatin tutkinnon opiskelijoiden tutkintoon kuuluu vain 1 op englantia. Muuten he noudattavat lukuvuosien 2012 - 2015 opetussuunnitelmaa.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Lääketieteen yksikkö, LL, kieli- ja viestintäopinnot

Kielikeskus