x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö, HuK, kieli- ja viestintäopinnot

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan kandidaatintutkinnon ja siihen kuuluvat kieli- ja viestintäopinnot opiskelija

- osaa viestiä tarkoituksenmukaisesti oman alansa ja työelämän viestintätilanteissa
- osaa viestiä monikielisissä ja monikulttuurisissa yhteyksissä
- ymmärtää ja osaa käyttää oman alansa diskurssia molemmilla kotimaisilla kielillä ja vähintään yhdellä vieraalla kielellä
- osaa hankkia ja välittää tietoa
- osaa kehittää kielitaitoaan itsenäisesti.

Sisältö

Humanististen tieteiden kandidaatin tutkintoon kuuluvat seuraavat kieli- ja viestintäopinnot (15 op):

- vieraan kielen opintojakso 4 op (taitotaso B1-B2)
- ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä 4 op
- kirjoitusviestintä 3 op tai tieteellinen kirjoittaminen 3 op
- puheviestinnän perusteet 2 op
- valinnainen opintojakso 2 op

Valinnaiseksi opintojaksoksi opiskelija voi valita suomen, ruotsin tai vieraan kielen opintojakson taitotasolta B1-C2. Valinnaiset opintojaksot on kuvattu opetussuunnitelmassa myös kyseisten kielten kohdalla. Valinnaisten opintojaksojen tarjonta vaihtelee lukuvuosittain.

Vieraan kielen opintojakso (4 op) on tarkoitettu suoritettavaksi 1. opintovuonna, ja ruotsin kielen kirjallisen ja suullisen viestinnän opintojakso (4 op) 2. opintovuonna. Suomen kielen tieteellisen kirjoittamisen opintojakso on tarkoitus suorittaa 3. opintovuonna.

Edellä mainittujen kieli- ja viestintäopintojen (15 op) lisäksi opiskelija voi suorittaa myös muita kielikeskuksen tarjoamia kieli- ja viestintäopintoja ja sisällyttää ne tutkinnon vapaavalintaisiin opintoihin.

Poikkeuksia ja täsmennyksiä kieli- ja viestintäopintoihin:

1. Vieraan kielen opintojaksoa ei vaadita opiskelijalta, joka suorittaa englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen; espanjan kielen; ranskan kielen; saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen; venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tai viron kielen ja virolaisen kulttuurin perusopinnot.

2. Ruotsin kielen kirjallisen ja suullisen viestinnän opintojaksoa ei vaadita opiskelijalta, joka suorittaa pohjoismaisten kielten perusopinnot tai ruotsi kääntäjän työkielenä -opinnot.

3. Kielten ja kääntämisen tutkinto-ohjelmien opiskelijat suorittavat opintojakson Kirjallinen viestintä. Kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelman opiskelijat suorittavat opintojakson Tieteellinen kirjoittaminen. Kirjoitusviestinnän tai tieteellisen kirjoittamisen opintojaksoa ei vaadita opiskelijalta, joka suorittaa suomen kielen perusopinnot tai Kääntäjän suomen opinnot I -opintokokonaisuuden.

4. Puheviestinnän perusteet -opintojaksoa ei vaadita kielten ja kääntämisen tutkinto-ohjelmien opiskelijoilta, mutta sen suorittamista suositellaan aineenopettajaksi aikoville.

5. Valinnaista opintojaksoa ei vaadita opiskelijalta, joka suorittaa englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen; espanjan kielen; pohjoismaisten kielten; ranskan kielen; saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen; suomen kielen; venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tai viron kielen ja virolaisen kulttuurin perus- ja aineopinnot.

Arviointi

Numerolla 1-5.

avaa kaikki

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö, HuK, kieli- ja viestintäopinnot

Suoritetaan neljä allaolevaa opintojaksoa tutkinto-ohjelman mukaan
KKSUHUK1 Kirjoitusviestintä, 3 op
Valinnaiset opintojaksot
Suoritetaan vähintään yksi valinnainen opintojakso, 2 - 4 op
Kielikeskus