x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Johtamiskorkeakoulu, KTK ja KTM, kieli- ja viestintäopinnot

Osaamistavoitteet

Tutkintoihin kuuluvat akateemiset kieli- ja viestintäopinnot tukevat

* oman alan opiskelua, alan kehityksen seuraamista ja aineistojen hyödyntämistä
* kieli- ja viestintätaidon kehittämistä
* asiantuntijuuden kehittymistä
* tieteellisten käytäntöjen oppimista
* kotimaisissa ja kansainvälisissä yhteyksissä toimimista
* yksilön monikielisyyttä ja monikulttuurisuutta

Sisältö

Kauppatieteiden kandidaatin tutkintoon kuuluvat seuraavat kieli- ja viestintäopinnot (15 op):

- Foundations of English Business Communication 4 op tai Taloussaksa I ja II, yht. 4 op
- Liike-elämän ruotsia I 4 op
- tieteellinen kirjoittaminen 2 op
- yrityksen kirjallinen viestintä 1 op
- toisen vieraan kielen opintojakso 4 op (taitotasolla A2-B1)*)

Kauppatieteiden maisterin tutkintoon kuuluvat seuraavat kieli- ja viestintäopinnot (10 op):

- Advanced English Business Communication 4 op, saksan kielen syventäviä kursseja 4 op tai Liike-elämän ruotsia II 4 op**)
- KTK-tutkintoon kuuluneen toisen vieraan kielen vaativamman tason opintoja 4 op
- puheviestinnän perusteet 2 op

*) Opiskelija voi valita KTK-tutkinnon toiseksi kieleksi englannin, espanjan, kiinan, ranskan, saksan tai venäjän kielen. Englanti voi olla tutkinnon toinen kieli vain, jos tutkinnon ensimmäinen kieli on saksa. Englannista ja saksasta tutkintoon soveltuvat vain kauppatieteiden opiskelijoille suunnatut kurssit, jotka on kuvattu alla. Muiden kielten opintojaksokuvaukset löytyvät opetussuunnitelmasta kielittäin.

**) Oikeustieteiden opiskelijat suorittavat lakienglannin ja lakiruotsin kurssit, molemmat kaksi opintopistettä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki
Kielikeskus