x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Johtamiskorkeakoulu, HK ja YTK, kieli- ja viestintäopinnot

Osaamistavoitteet

Tutkintoihin kuuluvat akateemiset kieli- ja viestintäopinnot tukevat

* oman alan opiskelua, alan kehityksen seuraamista ja aineistojen hyödyntämistä
* kieli- ja viestintätaidon kehittämistä
* asiantuntijuuden kehittymistä
* tieteellisten käytäntöjen oppimista
* kotimaisissa ja kansainvälisissä yhteyksissä toimimista
* yksilön monikielisyyttä ja monikulttuurisuutta.

Sisältö

Hallintotieteiden ja yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkintoihin kuuluvat seuraavat kieli- ja viestintäopinnot (15 op):

- vieraan kielen opintojakso 4 op
- ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä 4 op
- tieteellinen kirjoittaminen 3 op
- puheviestinnän perusteet 2 op
- valinnainen opintojakso 2 op

Valinnaiseksi opintojaksoksi opiskelija voi valita suomen, ruotsin tai vieraan kielen opintojakson taitotasolta B1-C2. Valinnaiset opintojaksot on kuvattu opetussuunnitelmassa myös kyseisten kielten kohdalla. Valinnaisten opintojaksojen tarjonta vaihtelee lukuvuosittain.

Vieraan kielen opintojakso (4 op) on tarkoitettu suoritettavaksi 1. opintovuonna, ja ruotsin kielen kirjallisen ja suullisen viestinnän opintojakso (4 op) 2. opintovuonna. Suomen kielen tieteellisen kirjoittamisen opintojakso on tarkoitus suorittaa 3. opintovuonna.

Edellä mainittujen kieli- ja viestintäopintojen (15 op) lisäksi opiskelija voi suorittaa myös muita kielikeskuksen tarjoamia kieli- ja viestintäopintoja ja sisällyttää ne tutkinnon vapaavalintaisiin opintoihin.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Johtamiskorkeakoulu, HK ja YTK, kieli- ja viestintäopinnot

Valinnaiset opintojaksot
Suoritetaan vähintään yksi valinnainen opintojakso, 2 - 4 op
Kielikeskus