x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Informaatiotieteiden yksikkö, LuK, kieli- ja viestintäopinnot

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan tutkintoonsa kuuluvat kieli- ja viestintäopinnot opiskelija

- osaa viestiä tarkoituksenmukaisesti suullisesti ja kirjallisesti oman alansa akateemisissa ja työelämän viestintätilanteissa sekä asiantuntijoiden että maallikoiden kanssa
- osaa ottaa viestiessään huomioon tyyli- ja tekstilajin sekä osapuolten kulttuuritaustan
- osaa argumentoida selkeästi ja ajatella kriittisesti
- osaa arvioida oppimistaan ja kehittää kieli- ja viestintätaitojaan itsenäisesti.

Sisältö

Luonnontieteiden kandidaatin tutkintoon kuuluvat seuraavat kieli- ja viestintäopinnot (15 op):

- vieraan kielen opintojakso, 4 op (taitotasolla B1-B2)
- ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä, 4 op
- tieteellinen kirjoittaminen, 3 op
- puheviestinnän perusteet, 2 op
- valinnainen opintojakso, 2 op

Valinnaiseksi opintojaksoksi opiskelija voi valita suomen, ruotsin tai vieraan kielen opintojakson taitotasolta B1-C2. Valinnaiset opintojaksot on kuvattu opetussuunnitelmassa myös kyseisten kielten kohdalla. Valinnaisten opintojaksojen tarjonta vaihtelee lukuvuosittain.

Vieraan kielen opintojakso (4 op) on tarkoitettu suoritettavaksi 1. opintovuonna, ja ruotsin kielen kirjallisen ja suullisen viestinnän opintojakso (4 op) 2. opintovuonna. Suomen kielen tieteellisen kirjoittamisen opintojakso on tarkoitus suorittaa 3. opintovuonna.

Edellä mainittujen kieli- ja viestintäopintojen (15 op) lisäksi opiskelija voi suorittaa myös muita kielikeskuksen tarjoamia kieli- ja viestintäopintoja ja sisällyttää ne tutkinnon vapaavalintaisiin opintoihin.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Informaatiotieteiden yksikkö
avaa kaikki

Informaatiotieteiden yksikkö, LuK, kieli- ja viestintäopinnot

Suoritetaan allaolevat opintojaksot ja yksi valinnainen opintojakso
Valinnaiset opintojaksot
Suoritetaan vähintään yksi valinnainen opintojakso, 2 - 4 op
Kielikeskus