x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kuvajournalismin aineopinnot, 70 op

Osaamistavoitteet

Journalistiikan aineopinnot suoritettuaan opiskelija hallitsee perustaidot työskentelyyn journalistisissa tehtävissä sekä osaa arvioida journalistista professiota ja sen tuotteita kriittisesti ja kehittävästi.

Sisältö

Opintojaksot koostuvat journalismin ammattikäytäntöön ja sen kriittiseen pohdintaan, tuottamiseen ja tutkimukseen johdattavista luennoista, analyyseistä ja käytännöllisistä harjoituskursseista.

Kuvajournalismin opiskelijat suorittavat journalistinen työn ja kuvajournalismin opintojaksot, yht. 40 op (JOVA13, JOVA19, JOVA20, JOVKA1-JOVKA4), Journalistinen kieli –jakson 5 op (JOVMS2) sekä Viestinnän ja median aineopinnoista tiedotusopin jaksot Tutkimusperinteitä ja suuntauksia sekä Journalismiprofessio ja julkisuus yht. 10 op (JOVA5 ja JOVA7).

Tutkimusopinnot ovat kaikille tutkinto-ohjelman opiskelijoille yhteisiä aineopintoja. Ne sisältävät opintojaksot Tutkimustyön perusteet 5 op (JOVAT1) sekä Kandidaattitutkielma ja seminaari 10 op (JOVAT2).

Arviointi

Numerolla 1-5.

Edellytykset

Kuvajournalismin kurssien(JOVKA1-JOVKA4)pienryhmäopetukseen etusijalla ovat kuvajournalismin valintaväylän ja kuvajournalismin valinnaisten opintojen näyttökokeen kautta valitut opiskelijat.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
avaa kaikki

Kuvajournalismin aineopinnot

JOVA13 Journalistisen työn perusteet, 5 op (1.slk / 1.klk)
JOVMS2 Journalistinen kieli, 5 op (1.klk)
JOVKA1 Kuvajournalismin perusteet, 5 op (2.slk / 2.klk)
JOVKA2 Uutiskuvaus, 5 op (2.slk / 2.klk)
JOVKA3 Henkilökuvaus, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk)
JOVKA4 Julkaisun visuaalisuus, 10 op (2.slk / 2.klk / 3.slk)
Tutkinto-ohjelman yhteiset tutkimusopinnot 15 op
JOVAT1 Tutkimustyön perusteet, 5 op (2.klk / 3.slk)
JOVAT2 Kandidaatin tutkielma ja seminaari, 10 op (3.slk / 3.klk)
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö