x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kasvatustieteiden aineopinnot, 50 op

Osaamistavoitteet

EDU-yksikön opiskelijoille suunnatut yhteiset aineopinnot (10 op) perehdyttävät kasvatuksen, koulutuksen ja opetuksen tutkimukseen. Ne luovat opiskelijalle myös kuvaa kasvatuksen ja yhteiskunnan tutkimuksen maisteriopintojen kolmen eri opintosuunnan painotuksista. Nämä opinnot rakentuvat näin:

1. Aineopintoihin johdattavat opintojaksot EDU-yksikön opiskelijoille, 4 op ja
2. Maisteriopintojen opintosuuntiin johdattavat opintojaksot EDU-yksikön opiskelijoille, 6 op

Vaihtoehtoiset aineopinnot tarjoavat opiskelijalle mahdollisuuden suunnata opintojaan kiinnostuksensa mukaan.
Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen hakukohteeseen hyväksytyt opiskelijat suorittavat näistä vaihtoehtoisista neljä opintojaksoa (20 op)ja varhaiskasvatuksen hakukohteeseen hyväksytyt valitsevat yhden opintojakson.

Kasvatustieteiden aineopintoihin sisältyy varhaiskasvatuksen hakukohteeseen hyväksytyillä Varhaiskasvatuksen opiskelijoiden työssäoppiminen, 15 op
ja luokanopettajan hakukohteeseen hyväksytyillä Luokanopettajaopiskelijoiden opetusharjoittelu, 20 op.

Aineopinnot tuottavat perusvalmiuksia ratkaista tutkimusongelmia empiirisesti, arvioida saatuja tutkimustuloksia sekä kehittää asiantuntijuutta.
Kaikki EDU-yksikön opiskelijat suorittavat menetelmäopinnot ja kandidaattitutkielman, yhteensä 20 op.

Sisältö

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kasvatustieteiden yksikkö
avaa kaikki

Kasvatustieteiden aineopinnot

Kasvatustieteiden yksikkö