x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Yleisiä valmiuksia antavat opinnot, 20 op

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden tavoitteena on, että opiskelijat
- Tuntevat yliopiston tietoteknisen ympäristön ja osaavat hyödyntää yliopiston tietoteknisiä palveluita.
- Osaavat käyttää yleisimpiä ohjelmistoja ja kehittää osaamistaan omatoimisesti (Tietotekniikkataidot)
- Hallitsevat yliopisto-opiskelun edellyttämät tiedonhankinnan perusteet ja osaavat hyödyntää monipuolisesti ja kriittisesti erilaisia tietoaineistoja.
- Hallitsevat tieteellisen viittauskäytännön ja ymmärtävät tekstien hyödyntämiseen liittyvän tieteen etiikan. (Tiedonhankinnan perusteet)
- Osaavat viestiä tarkoituksenmukaisesti oman alansa akateemisissa ja työelämän viestintätilanteissa suullisesti sekä kirjallisesti.
- Osaavat kehittää kieli- ja viestintätaitojaan itsenäisesti. (Kieli- ja viestintäopinnot)
- Ymmärtävät, mitä opiskeleminen yliopistossa edellyttää, tuntevat oman tutkinto-ohjelmansa ja osaavat suunnitella itsenäisesti ja vastuullisesti opintojaan.
- Osaavat hyödyntää opetusta ja ohjauspalveluja ja ymmärtävät oman työn merkityksen opinnoissa etenemisessä. (Orientoivat opinnot)

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kasvatustieteiden yksikkö
avaa kaikki

Yleisiä valmiuksia antavat opinnot

Kasvatustieteiden yksikkö, KK, kieli- ja viestintäopinnot
Suoritetaan allaolevat opintojaksot ja yksi valinnainen opintojakso
Valinnaiset opintojaksot
Suoritetaan vähintään yksi valinnainen opintojakso, 2 - 4 op
Kasvatustieteiden yksikkö