x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Valinnaiset aineopinnot, 10–35 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee hyvin vähintään kahden filosofian osa-alueen keskeisiä kysymyksiä ja sisältöjä.

Sisältö

Valinnaiset aineopinnot koostuvat vähintään kahden filosofian osa-alueen aineopintotasoisista opinnoista.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
avaa kaikki

Valinnaiset aineopinnot

Suoritettava 2 allaolevaa
FILA6 Epistemologia, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
FILA7 Metafysiikka ja ontologia, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
FILA8 Etiikka, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
FILA9 Yhteiskuntafilosofia, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
FILA10 Mielen filosofia, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
FILA11 Kulttuuri- ja taiteenfilosofia, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
FILA12 Kielifilosofia, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö