x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Journalistinen työ, 45 op

Osaamistavoitteet

Journalistiikan aineopinnot suoritettuaan opiskelija hallitsee perustaidot työskentelyyn journalistisissa tehtävissä sekä osaa arvioida journalistista professiota ja sen tuotteita kriittisesti ja kehittävästi.

Sisältö

Opintojaksot koostuvat journalismin ammattikäytäntöön ja sen kriittiseen pohdintaan, tuottamiseen ja tutkimukseen johdattavista luennoista, analyyseistä ja käytännöllisistä harjoituskursseista.

Journalistiikan opiskelijat suorittavat pakollisina Journalistinen työ -kokonaisuuden 35 op (JOVA13-JOVA20), Journalistinen kieli –jakson 10 op (JOV18) sekä Viestinnän ja median aineopinnoista Tiedotusopin jaksot Tutkimusperinteitä ja suuntauksia sekä Journalismiprofessio ja julkisuus yht. 10 op (JOVA5 ja JOVA7).

Kuvajournalismin opiskelijat suorittavat Journalistinen työ/Kuvajournalismi –kokonaisuuden 40 op (JOVA13, JOVA19, JOVA20, JOVKA1-JOVKA4), Journalistinen kieli –jakson 5 op (JOVMS2) sekä Viestinnän ja median aineopinnoista Tiedotusopin jaksot Tutkimusperinteitä ja suuntauksia sekä Journalismiprofessio ja julkisuus yht. 10 op (JOVA5 ja JOVA7).

Tutkimusopinnot ovat kaikille tutkinto-ohjelman opiskelijoille yhteisiä aineopintoja. Ne sisältävät opintojaksot Tutkimustyön perusteet 5 op (JOVAT1) sekä Kandidaattitutkielma ja seminaari 10 op (JOVAT2).

Kuuluu kokonaisuuksiin

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
avaa kaikki

Journalistinen työ

JOVA13 Journalistisen työn perusteet, 5 op (1.slk / 1.klk)
JOVA14 Lehtijournalismi, 5 op (2.slk / 2.klk)
JOVA15 Radiojournalismi, 5 op (2.slk / 2.klk)
JOVA16 Televisiojournalismi, 5 op (2.slk / 2.klk)
JOVA17 Visuaalinen journalismi, 5 op (2.slk)
JOVA18 Journalistinen kieli, 10 op (1.slk / 1.klk)
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö