x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelman perusopinnot, 25 op

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden käytyään opiskelija ymmärtää, kuinka viestinnän ilmiöitä voidaan hahamottaa erilaisista, mutta myös toisiaan täydentävistä teoreettisista lähtökohdista. Hän ymmärtää viestinnän tutkimuksen peruskäsitteitä. Hän hallitsee perusasiat medioiden historiasta ja journalismin yhteiskunnallisesta roolista ja sääntelystä. Hän osaa myös vastata kysymykseen, mitä on niin kasvokkainen kuin medioitunutkin viestintä.

Sisältö

Perusopinnot antavat laajan kuvan viestinnän alueen ilmiöistä: esimerkiksi joukko- ja puheviestinnästä, journalismista ja eri medioista. Opinnot painottuvat tutkimuksellisesti, ja tarkoituksena on kehittää opiskelijan kykyä analysoida viestinnän eri alueiden ilmiöitä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
avaa kaikki

Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelman perusopinnot

JOVP2 Vuorovaikutuksen perusteet, 5 op (1.slk)
JOVP3 Viestinnän etiikka ja oikeus, 5 op (1.klk)
JOVP4 Mediahistoria ja -instituutiot, 5 op (1.klk)
JOVP5 Media-analyysin perusteet, 5 op (1.slk)
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö