x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Johtamiskorkeakoulun teemakokonaisuudet

Sisältö

Johtamiskorkeakoulun teemakokonaisuudet ovat koottu kauppatieteiden, hallintotieteiden ja politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelmien järjestämistä opintojaksoista.

Johtamiskorkeakoulun (JKK-koodilla merkityt) teemakokonaisuudet ovat ensisijaisesti suunnattu JKK:n opiskelijoillle. Kokonaisuudet ovat tarjolla myös muiden yksiköiden opiskelijoille opintojaksokohtaisten opiskelijamäärien asettamien rajoitusten puitteissa.

Lisätiedot

Teemakokonaisuudet muodostavat pääosin tutkinto-ohjelman rajat ylittäviä monitieteellisiä kokonaisuuksia. Osa teemamoduuleista koostuu tutkinto-ohjelmien sisäisistä erityisteemoista.

Moduulit on suunniteltu avaamaan uusia näkökulmia yhteiskuntaan politiikan, hallinnon ja kaupan tieteenalojen muodostamasta kokonaisuudesta käsin.
Johtamiskorkeakoulun yhteisiä teemakokonaisuuksia suunnitellessa on myös pyritty huomioimaan opiskelijoiden työelämävalmiudet; monitieteellisten lähestymistapojen ja yhdistelmien kautta opiskelijoille pyritään tarjoamaan mahdollisuuksia tarkastella yhteiskunnallisia ilmiöitä ja prosesseja useista eri näkökulmista. Teemakokonaisuuksista saa lisäksi kokonaismerkinnän, jolloin opiskelijat saavat niistä myös merkinnän tutkintotodistukseensa.

Teemakokonaisuudet suoritetaan osaksi tutkinnon valinnaisia opintoja ja ne ovat avoimia kaikkien Tampereen yliopiston yksiköiden opiskelijoille. Aine- ja perustopintotasoisista opintojaksoista koostuvat teemakokonaisuudet voi suorittaa 10–25 opintopisteen laajuisena ja niitä voidaan liittää myös maisteriopintojen valinnaisiksi opinnoiksi. Syventävistä opinnoista koostuvat teemakokonaisuudet liitetään osaksi maisteriopintojan valinnaisia opintoja.

avaa kaikki

Johtamiskorkeakoulun teemakokonaisuudet

Johtamiskorkeakoulun teemakokonaisuuksien minimilaajuus on 15 op (pois lukien 10 op:n kokonaisuudet). Tällöin JKK:n opiskelijat saavat teemakokonaisuuksista kokonaismerkinnän tutkintotodistukseensa. Osassa teemakokonaisuuksista on lisäksi määritelty tiettyjen opintojaksojen suorittaminen edellytykseksi kokonaismerkinnän saamiselle.
Perus- ja aineopinnoista koostuvat teemakokonaisuudet 10–25 op
Asian Studies 15–20 op
Suoritettava 15–20 opintopistettä
Hallintaprosessien analyysikeinot II 5–15 op
Suoritettava 5–15 opintopistettä
Innovaatioprojektit 15–20 op
Suoritettava 15–20 opintopistettä
Politiikka, talous ja oikeus Euroopan unionissa 15–25 op
Suoritettava 15–25 opintopistettä
Strategian kehittäminen 15–25 op
Suoritettava 15–25 opintopistettä
Talous ja finanssilaitokset 15–25 op
Suoritettava 15–25 opintopistettä
KATVRA50 Pankkiteoria, 5 op
KATTAA37 Rahatalous, 5 op
KATTAA21 Ekonometria I, 5 op
Talous ja maailmanpolitiikka I 15–25 op
Suoritettava 15–25 opintopistettä
Talous ja paikallisuus 15–25 op
Suoritettava 15–25 opintopistettä
Talous ja politiikka 15–25 op
Suoritettava 15–25 opintopistettä
Talous ja työmarkkinat 15–25 op
Suoritettava 15–25 opintopistettä
Talous ja ympäristö 15–25 op
Suoritettava 15–25 opintopistettä
Vaihtuvasisältöiset erityisteemat 5–20 op
Suoritettava yksi allaolevista
Valvonta ja tarkastus 15–20 op
Suoritettava 15–20 opintopistettä
Syventävistä opinnoista koostuvat teemakokonaisuudet 10–40 op
Korkeakouluhallinnon ja -johtamisen opintokokonaisuus 40 op
Opintokokonaisuus koostuu seitsemästä syventävien opintojen tasoisesta jaksosta, joista kuusi (HALKOS21-25 ja HALKOS26 tai HALKOS27) suoritettuaan opiskelija saa kokonaismerkinnän. Opintokokonaisuudesta voi suorittaa myös erillisiä opintojaksoja (vähintään 10op kokonaisuutena).
Terveyden taloustiede 15–20 op
Suoritettava 15–20 opintopistettä
Työmarkkinat ja yhteiskunta 15–25 op
Suoritettava 15–25 opintopistettä
Verotus, sosiaaliturva ja eriarvoisuus 15–25 op
Suoritettava 15–25 opintopistettä
Johtamiskorkeakoulu