x !
Archived Curricula Guide 2011–2012
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Teema C: Yhteisöllisyys ja monikulttuurisuus, 3–17 ECTS

Lisätiedot

Sivuaineopiskelijoiden mahdollista suorittaa STYÖP4B Yhteisölliset voimavarat vain kir-jallisuuskuulusteluna.

Kuuluu kokonaisuuksiin

School of Social Sciences and Humanities
Moduuli 3: Vapaasti valittavat opinnot (Youth Work and Youth Studies)
avaa kaikki

Teema C: Yhteisöllisyys ja monikulttuurisuus

School of Social Sciences and Humanities