Opinto-oppaat 2011–2012
x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Teema C: Yhteisöllisyys ja monikulttuurisuus, 3–17 op

Lisätiedot

Sivuaineopiskelijoiden mahdollista suorittaa STYÖP4B Yhteisölliset voimavarat vain kir-jallisuuskuulusteluna.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Moduuli 3: Vapaasti valittavat opinnot (Nuorisotyö ja nuorisotutkimus)
avaa kaikki

Teema C: Yhteisöllisyys ja monikulttuurisuus

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö