x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Moduuli 3: Vapaasti valittavat opinnot, 10 op

Sisältö

Suositus on, että opiskelija valitsee vapaasti valittavissa opinnoissa jonkun neljästä teemasta. Opintojen suoritusajankohtaa ei määritellä, vaan opiskelija itse huolehtii niiden suorittamisesta. Tarvittaessa opiskelija voi valita myös muita opintojaksoja yliopiston opetustarjonnasta, mikäli kyseisillä jaksoilla on tilaa.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen maisteriopinnot (Nuorisotyö ja nuorisotutkimus)
avaa kaikki
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö