x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Johtamiskorkeakoulu, YTK, kieliopinnot

Osaamistavoitteet

Kieli- ja viestintäopinnot tukevat

• oman asiantuntijuuden kehittymistä
• oman alan opiskelua, alan kehityksen seuraamista sekä aineistojen hyödyntämistä
• kotimaisissa ja kansainvälisissä yhteyksissä toimimista
• oman kieli- ja viestintätaidon kehittämistä

Sisältö

YTK-tutkintoon kuuluvat kieli- ja viestintäopinnot 15 op

Tutkintoon kuuluvat vieraan kielen ja ruotsin kielen opintojaksot ovat taitotasoa B1-C1. Alkeis- ja jatkokurssit tai valmentavat kurssit eivät sovellu tutkintojen kieliopinnoiksi.

1. Vieraan kielen kirjallinen taito 3 op

Suositeltu suoritusajankohta: opintojen alkuvaiheessa 1. opintovuonna.

Vaihtoehtoiset opintojaksot ovat seuraavat:

• englannin kielen kirjallinen taito yhteiskuntatieteilijöille
• espanjan kielen tekstin ymmärtäminen
• italian kielen tekstin ymmärtäminen
• ranskan kielen tekstin ymmärtäminen/kirjallinen taito
• saksan kielen tekstin ymmärtäminen/kirjallinen taito
• venäjän kielen kirjallinen taito
• jonkin muun vieraan kielen kirjallinen taito tiedekunnan suostumuksella

2. Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä yhteiskuntatieteilijöille 3 op

Suositeltu suoritusajankohta: pääaineen perusopintojen jälkeen, aikaisintaan 2. opintovuonna.

3. Vieraan kielen suullinen taito 3 op

Suositeltu suoritusajankohta: aineopintovaiheessa, vieraan kielen kirjallisen taidon opintojakson jälkeen.

Vaihtoehtoiset opintojaksot ovat seuraavat:

• englannin kielen kommunikatiivinen taito yhteiskuntatieteilijöille
• espanjan kielen suullinen taito
• italian kielen suullinen taito
• ranskan kielen suullinen taito
• saksan kielen suullinen taito
• venäjän kielen suullinen taito
• jonkin muun vieraan kielen suullinen taito tiedekunnan suostumuksella

4. Tieteellinen kirjoittaminen yhteiskuntatieteilijöile 3 op

Suositeltu suoritusajankohta: aineopinnoissa tutkielmantekovaiheessa, yleensä 3. opintovuonna.

5. Esiintyminen ja argumentointi 3 op (opetuksesta vastaa puheviestinnän oppiaine)

Arviointi

Numerolla 1-5.

avaa kaikki
Kielikeskus