x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HYHT Tutkimusopinnot, 84 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii tekemään itsenäisesti tutkimustyötä lähtien ongelman asettamisesta ja päätyen pro gradu -tutkielman kirjoittamiseen. Opiskelija harjaantuu tieteelliseen argumentointiin ja esittämistapaan, myös monitieteisestä näkökulmasta. Tutkimusopinnot suoritettuaan opiskelijalla on tiedolliset ja taidolliset perusvalmiudet tieteellisen tutkimuksen tekemiseen sekä akateemisiin jatko-opintoihin.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Syventävät opinnot (Hyvinvointiala)
avaa kaikki
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö