x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOSPA2 Sosiologian sisällöt II, 15 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee valitsemiensa kolmen sosiologian erityisalojen peruskäsitteet, kysymyksenasettelut ja tutkimustulokset pääpiirteissään. Tavoitteena on myös, että opiskelija pääsee tutkimuskirjallisuuden kautta kytkemään ajankohtaisia suomalaisen yhteiskunnan ilmiöitä laajempiin globaaleihin ja eurooppalaisiin konteksteihin.

Sisältö

Sosiologian erityisalojen teorioita, kysymyksenasetteluja ja tutkimustuloksia.

Edellytykset

Pääaineopiskelijoiden on valittava vähintään yksi opintojaksoista SOSPA2A-SOSPA2C, niin että he suorittavat kaikkiaan 3 opintojaksoa. Sivuaineopiskelijat voivat valita 3 opintojaksoa täysin vapaasti jaksoista SOSPA2A-SOSPA2G

Lisätiedot

Jaksot on mahdollista suorittaa pelkästään kirjallisuuskuulusteluilla. On kuitenkin suositeltavaa, että ainakin osa jaksojen kirjallisuudesta suoritetaan esseillä, korvaavilla luennoilla tai osallistumalla teemaseminaareihin. Tarkemmat tiedot näistä suoritusmahdollisuuksista löytyvät opetusohjelmasta. Suorituksena voi tulla kysymykseen myös muu opettajan kanssa sovittava kirjallisuus.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Aineopinnot (Sosiologia, Pori)
avaa kaikki

Sosiologian sisällöt II

Suoritettava 15 opintopistettä
SOSPA2A Moderni työelämä, 5 op
SOSPA2B Työmarkkinat, 5 op
SOSPA2E Globalisaatio, 5 op
SOSPA2F Yhteiskuntaluokat, 5 op
SOSPA2G Vallan rakenteet, 5 op
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö