x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Aineopinnot, 45 op

Osaamistavoitteet

Aineopinnoissa opiskelija perehtyy tarkemmin sosiologisen ajattelun kehitykseen ja alan nykyisen keskustelun teemoihin. Opiskelija myös perehtyy kiinnostuksensa mukaan myös muutamiin sosiologian erityisaloihin. Oleellinen osa aineopintoja on metodisten valmiuksien hankkiminen ja sosiaalitieteellisen tekstin tuottamiseen harjaantuminen. Näitä taitoja käytetään erityisesti aineopintoihin kuuluvan kandidaatintutkielman laatimisessa. Edellytetään suoritetuksi yksikön yhteisistä opinnoista jakso ”Yhteiskuntatieteiden teoriat” (3 op).

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
avaa kaikki
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö