x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Perusopinnot, 25 op

Osaamistavoitteet

Perusopinnot luovat yleiskatsauksen yhtäältä sosiologian käsitteistöön ja historiaan ja toisaalta sen tapaan hahmottaa ja analysoida konkreettisia yhteiskunnallisia ilmiöitä. Opinnot antavat myös perusvalmiudet yhteiskuntatieteellisen tiedon muodostumisprosessin ymmärtämiseen ja sosiologian paikantamiseen yhteiskuntatieteiden kentässä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
avaa kaikki
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö