x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Perusopinnot, 25 op

Osaamistavoitteet

Sosiaalityön perusopinnot antavat perustiedot sosiaalityöstä ammattina ja tieteenalana. Perusopinnot suoritettuaan opiskelija tuntee sosiaalityön historian, keskeiset käsitteet, teoreettiset perusteet ja yhteiskunnalliset kytkennät. Opiskelijalla on myös ymmärrys sosiaalityön toimintaympäristöistä ja tehtävistä nyky-yhteiskunnassa. Opiskelija tuntee sosiaalityön arvot ja etiikan periaatteet. Hän tunnistaa yhteiskunnallisen toiseuden, syrjäytymisen ja osallisuuden kysymyksiä yksilön ja hänen ympäristönsä näkökulmista. Perusopinnoissa opiskelija alkaa rakentaa analyyttistä suhdetta sosiaaliseen todellisuuteen sekä sosiaalityön ammatillisena toimijana että tutkijana.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Edellytykset


Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
avaa kaikki
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö