x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SPOPA2 Sosiaalipoliittinen tutkimus, 5 op

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden aikana opiskelija tutustuu sosiaalipoliittisia järjestelmiä ja toimijoita koskevaan tutkimukseen ja oppii arvioimaan, miten sosiaalipolitiikka vaikuttaa yksilöiden, eri ryhmien ja koko yhteiskunnan hyvinvointiin.

Sisältö

Suoritetaan vaihtoehtoisesti SPOPA2A, SPOPA2B, SPOPA2C, SPOPA2D tai SPOPA2E.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Aineopinnot (Sosiaalipolitiikka, Pori)
avaa kaikki

Sosiaalipoliittinen tutkimus

Suoritettava 5 opintopistettä
SPOPA2C Kriminaalipolitiikka, 5 op
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö