x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Aineopinnot, 45 op

Osaamistavoitteet

Sosiaalipolitiikan aineopinnoissa opiskelija tutustuu sosiaalipolitiikan ajankohtaisiin teemoihin, ajattelutapoihin ja paikallisesti vaihteleviin ilmenemismuotoihin. Aineopinnoissa käsitellään myös alueellisuutta ja alueiden erilaistunutta sosiaalista todellisuutta tutkimuksellisista lähtökohdista. Pääaineopiskelijoille aineopintoihin sisältyy myös harjoittelujakso, jonka aikana opiskelija oppii tuntemaan sosiaalipolitiikkaa käytännön toimintana. Lisäksi opiskelija hankkii empiirisen sosiaalitutkimuksen perusvalmiudet, joita käytetään kandidaatintutkielman laatimisessa.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
avaa kaikki
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö