x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Perusopinnot, 25 op

Osaamistavoitteet

Sosiaalipolitiikan perusopinnot antavat perustiedot sosiaalipolitiikasta oppiaineena ja tieteenalana. Perusopinnot suoritettuaan opiskelijalla on myös perustiedot sosiaalipolitiikasta käytäntönä ja järjestelminä sekä perusvalmiudet yhteiskunnallisten kysymysten analysointiin. Opiskelija ymmärtää pääpiirteissään, miten sosiaalipolitiikka on muotoutunut historiallisesti. Hän osaa tunnistaa työn ja hyvinvoinnin ajankohtaisia kysymyksiä ja etsiä niihin ratkaisuvaihtoehtoja. Lisäksi opiskelija tutustuu Euroopan unionin sosiaalipoliittisiin järjestelmiin ja sosiaalipolitiikan kansainväliseen ulottuvuuteen.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
avaa kaikki
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö