Opinto-oppaat 2011–2012
x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Tiedekunnan yhteiset opinnot, 23 op

Osaamistavoitteet

Tiedekunnan yhteisillä opinnoilla pyritään rakentamaan jokaiselle tiedekunnan opiskelijalle vankka perusosaaminen yhteiskunnallisia kysymyksiä koskevista teorioista, tieteellisestä ajattelusta sekä tutkimusmetodologiasta. Opintosuoritukset nivotaan tiiviisti pääaineen yhteyteen siten, että jaksot suoritetaan laitoskohtaisesti omien pääaineopintojen yhteydessä.

Sisältö1. Johdatus yhteiskuntatieteisiin
Yhteiskuntatieteiden ajankohtaisia kysymyksiä 3 op
Yliopiston historia, ideat ja merkitys tieteiden historiassa 3 op
Yhteiskuntatieteiden teoriat 3 op

2. Yhteiset metodiopinnot
Empiirisen tutkimuksen perusteet 3 op
Tilastotieteen ja SPSS:n perusteet 5 op

3. Tiedonhankinta ja tietotekniikka
Tiedonhankinnan perusteet 2 op
Tiedonhankintataidot aineopinnoissa 1 op
Tietotekniikan peruskurssi 3 op

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Tutkintojen yhteiset opinnot (Tiedekunnan yhteiset opinnot, Pori)
avaa kaikki
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö