x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Sosiaalipedagogiikan opintokokonaisuus, 60 op

Osaamistavoitteet

Sosiaalipedagogiikan teoreettis-praktisen opintokokonaisuuden tavoite on antaa perustiedot sosiaalipedagogiikan oppialasta, johdattaa sosiaalipedagogisen ajattelun ja toiminnan äärelle ja esitellä sosiaalipedagogisia toimintakenttiä. Opintokokonaisuuden aineopintojen tavoitteena on syventää edelleen opiskelijan asennetta ja asiantuntemusta sosiaalipedagogisena toimijana.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Edellytykset

Sosiaalipedagogiikan opintokokonaisuus lakkautetaan 31.7.2012 mennessä. Opintokokonaisuuteen ei oteta uusia opiskelijoita syyslukukaudesta 2010 lukien.

avaa kaikki

Sosiaalipedagogiikan opintokokonaisuus

Perusopinnot 25 op
Sosiaalipedagogiikan perusopinnot muodostuvat sosiaalipedagogiikan ja muutaman muun oppiaineen peruskursseista sekä kolmesta sosiaalipedagogista keskustelua valottavasta opintojaksosta.
Sosiaalipedagogiikan perusteet 12 op
Perusopintojen jakson Kasvatuksen historialliset ja filosofiset lähtökohdat (5 op) (Kasvatustieteen laitos) kanssa vaihtoehtoinen suoritus on Sosiaalitutkimuksen laitoksen jakso Sosiaalipolitiikan peruskurssi (2 op) tai Sosiaalityön tutkimuksen laitoksen jakso Sosiaalityön peruskurssi (2 op) sekä saman laitoksen jakso Yhteisölliset voimavarat (3 op). HUOM! Muutos lukuvuoden 2008-2009 opinto-oppaaseen verrattuna: jakson Johdatus filosofiaan laajuus on muuttunut 3 opintopisteestä 2 opintopisteeksi. Jakso on osa historiatieteen ja filosofian laitoksen laajempaa jaksoa Johdatus filosofiaan ja sen historiaan, josta siis sosiaalipedagogiikka varten suoritetaan osa PHILPE10a.
Aineopinnot 35 op
Koko opintokokonaisuuteen (60 op) opiskelija suorittaa perusopintojen lisäksi 35 opintopisteen laajuiset opinnot opetussuunnitelman mukaisesti. Saadakseen suppeamman merkinnän ´Sosiaalipedagogiikan perusopinnot ja aineopintoja´ (36 op) opiskelijan tulee suorittaa perusopintojen lisäksi opintojaksot Sosiaalipedagogiikan työpaja (2 op+3 op) ja kaksi jaksoa Vapautuksen pedagogiikasta (3 op+3 op).
Sosiaalipedagoginen keskustelu II 16 op
Suoritetaan Sosiaalipedagogiikan työpaja (2 op+ 3 op), kaksi jaksoa Vapautuksen pedagogiikasta ja Loppuseminaari, joka kuitenkin suoritetaan vasta sitten, kun kaikki muut jaksot sosiaalipedagogiikan opintokokonaisuudesta on suoritettu.
SOPEA2 Vapautuksen pedagogiikka 6–12 op
Suoritettava vähintään kaksi jaksoa, toiset kaksi jaksoa voi sisällyttää vaihtoehtoisiin opintoihin.
SOPEA3 Loppuseminaari, 5 op
Vaihtoehtoiset opinnot 19 op
Opiskelija voi valita vapaasti 19 opintopisteen laajuisesti opintoja vaihtoehtojen A - D opintojaksoista.
A. Näkökulmia sosiaalipedagogiikkaan 2–26 op
Opiskelija voi valita vapaasti opintojaksoja tästä osakokonaisuudesta.
B. Kasvun ja kulttuurin filosofiaa 3–11 op
Opiskelija voi valita vapaasti opintojaksoja tästä osakokonaisuudesta.
C. Ihmisen elämänkaari 3–27 op
Opiskelija voi valita vapaasti opintojaksoja tästä kokonaisuudesta.
D. Kansalaisuuteen kasvaminen 3–20 op
Opiskelija voi valita vapaasti opintojaksoja tästä osakokonaisuudesta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö