x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
A7 Nuorisotyön teemoja, 3–39 op

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Vapaasti valittavat opinnot (Nuorisotyö ja nuorisotutkimus)
avaa kaikki

A7 Nuorisotyön teemoja

Opiskelija voi valita tältä teema-alueelta yhden tai useamman opintojakson. Myös opintojaksot Erityispedagogiikan peruskurssi, Johdatus organisatioteoriaan ja johtamiseen ja Nuorisotyön teemaseminaari ovat valittavissa, jos niitä ei ole suoritettu kohdassa ´Kaikille yhteiset opinnot´. Näiden jaksojen kuvaukset on esitetty edellä ko. kohdassa. Ennen opintojakson Johdatus organisaatioteoriaan ja johtamiseen suorittamista suositellaan suoritettavaksi opintojakso Hallintotieteen perusteet.
STYÖP4A Marginaalisuus, 2 op
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö