x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen opintokokonaisuus, 60 op

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen opintokokonaisuuden suoritettuaan kokonaiskuva nuorisotyön tiedeperustasta,keskeisestä käsitteistöstä sekä nuorisotyön kehityksestä, painopistealueista ja nykyisistä työmuodoista. Opiskelijalla on myös yleiskuva nuorisotutkimuksen kehityksestä, perehtyneisyyttä nuorisotutkimuksen tieteenfilosofisiin ja menetelmällisiin kysymyksiin sekä valmiuksia nuorisotutkimukseen eri tieteenaloilla.

Arviointi

Numerolla 1-5.

avaa kaikki

Nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen opintokokonaisuus

Perusopinnot 25 op
Perusopinnot muodostuvat viidestä opintojaksosta, joista keskenään vaihtoehtoisia ovat Erityisnuorisotyö ja Nuorisokasvatus sekä Nuorisotyön harjoittelu ja Nuorisotyön teemaseminaari .
Aineopinnot 35 op
Kaikille yhteiset opinnot 22 op
Seuraavista kolmesta opintojaksosta vähintään 6 opintopisteen laajuiset opinnot: NTYOA1 JOKO Erityisnuorisotyö TAI Nuorisokasvatus 4 op (jota ei ole suoritettu kohdassa P3), NTYOA2 Nuorisotyön teemaseminaari 6 op, NTYOA3 Elämänkulku erityiskasvatuksessa 2 op ja lisäksi: NTYOA4 Nuorisotutkimuksen ja nuorisotyön teoria 5 op, NTYOA5 Johdatus organisaatioteoriaan ja johtamiseen tai Erityispedagogiikan peruskurssi 5 op, NTYOA6 Nuorisotutkimuksen seminaari 6 op.
NTYOP3.1 Erityisnuorisotyö, 4 op
AIKAA10 Nuorisokasvatus, 4 op
Vapaasti valittavat opinnot 13 op
Opiskelija voi koota 13 opintopisteen laajuisesti opintoja vapaasti yhdistellen seuraavilta teema-alueilta (A7-A11)
A7 Nuorisotyön teemoja 3–39 op
Opiskelija voi valita tältä teema-alueelta yhden tai useamman opintojakson. Myös opintojaksot Erityispedagogiikan peruskurssi, Johdatus organisatioteoriaan ja johtamiseen ja Nuorisotyön teemaseminaari ovat valittavissa, jos niitä ei ole suoritettu kohdassa ´Kaikille yhteiset opinnot´. Näiden jaksojen kuvaukset on esitetty edellä ko. kohdassa. Ennen opintojakson Johdatus organisaatioteoriaan ja johtamiseen suorittamista suositellaan suoritettavaksi opintojakso Hallintotieteen perusteet.
A8 Nuorisotutkimuksen teemoja 3–19 op
Opiskelija voi valita tältä teema-alueelta yhden tai useamman opintojakson.
A9 Nuorisopolitiikan teemoja 3–18 op
Opiskelija voi valita tältä teema-alueelta yhden tai useamman opintojakson.
A10 Mediakasvatus 5–30 op
Opiskelija voi valita tältä teema-alueelta yhden tai useamman opintojakson.
A11 Nuorisopsykologia 5–15 op
Opiskelija voi valita tältä teema-alueelta yhden tai useamman opintojakson.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö