x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
STYÖP4 Marginaalisuus ja yhteisölliset voimavarat, 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee marginalisaation ja yhteisösosiaalityön yhteiskuntatieteellisen ja -poliittisen taustan ja niihin liittyvät peruskäsitteet, tutkimukselliset lähestymistavat ja sosiaalityön ammatilliset käytännöt.

Sisältö

Kostuu jaksoista STYÖP4A ja STYÖP4B
Marginalisaation ja yhteisösosiaalityön yhteiskunnalliset ja yhteiskuntatieteelliset peruskäsitteet ja lähtökohdat erityisesti sosiaalityön tutkimuksen ja ammattikäytäntöjen näkökulmasta. Marginalisaatioon perehdytään myös ihmisten kokemusten kautta.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Perusopinnot (Sosiaalityö)
avaa kaikki

Marginaalisuus ja yhteisölliset voimavarat

Suoritettava 5 opintopistettä
STYÖP4A Marginaalisuus, 2 op
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö