x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
STYÖP1 Sosiaalityön perusteet, 5 op

Osaamistavoitteet

Perusteet suoritettuaan opiskelija tuntee sosiaalityön peruskäsitteet ja lähtökohdat oppiaineena, yhteiskuntatieteellisenä tutkimuksena ja käytäntönä. Erityisesti opiskelija on perehtynyt sosiaalityön historiaan ja tiedonmuodostukseen liittyviin perusteisiin.

Sisältö

Koostuu jaksoista STYÖP1A ja STYÖP1B.
Sosiaalityön peruskäsitteet ja lähtökohdat oppiaineena, yhteiskuntatieteellisenä tutkimuksena ja käytäntönä. Erityisesti sosiaalityön historiaan ja tiedonmuodostukseen liittyvät perusteet.

Lisätiedot

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Perusopinnot (Sosiaalityö)
avaa kaikki

Sosiaalityön perusteet

Suoritettava 5 opintopistettä
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö