x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Sosiologian syventävät opinnot, 120 op

Osaamistavoitteet

Sosiologian opinnot muodostuvat teoreettisia ja metodisia valmiuksia syventävistä opinnoista. Ne parantavat opiskelijan tiedollisia ja taidollisia valmiuksia yhteiskunnallisten ilmiöiden kriittiseen tarkasteluun. Syventävissä opinnoissa painottuvat tiedon itsenäinen tuottaminen ja tiedon soveltaminen. Opiskeluajan jälkeen näistä taidoista on hyötyä erilaisissa yhteiskunnallisissa käytännöissä ja työelämässä. Maisterin tutkintoon kuuluu itsenäisen tieteellisen työn eli pro gradu -tutkielman teko. Tutkielman suunnittelu alkaa orientoivalla tutkimusseminaarilla ja sen kuluessa laadittavalla tutkimussuunnitelmalla, minkä jälkeen opiskelija voi siirtyä pro gradu -tutkielmaseminaariin. Tutkielman aihepiirin valinnalla ja tutkielmaa tukevien opintojen avulla opiskelija voi suunnata omaa yhteiskunnallista erityisasiantuntemustaan.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
avaa kaikki

Sosiologian syventävät opinnot

SOSLS1.1 Sosiologian teoria, 5 op
SOSLS1.2 Sosiologian klassikot, 5 op
SOSLS3 Harjoittelu, 10 op
SOSLS4 Tutkielmaopinnot, 88 op
SOSLS4.2 Pro gradu -seminaari, 20 op
SOSLS4.4 Pro gradu -tutkielma, 40 op
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö