x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOSAA2 Sosiaaliantropologian sisältö, 18 op

Osaamistavoitteet

Jakso syventää antropologisen tutkimuksen ymmärtämistä.

Sisältö

Jakson aikana perehdytään sosiaaliantropologian keskeisiin tutkimusalueisiin kirjallisuuskuulustelujen, esseiden, lukupiirien tai teemaseminaarien avulla.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Aineopinnot (Sosiaaliantropologia)
avaa kaikki

Sosiaaliantropologian sisältö

Suoritetaan kohdat SOSAA2.1. ja SOSAA2.2 ja SOSAA2.3. Yhden näistä kolmesta kohdasta suositellaan pääaineopiskelijoille olevan teemaseminaari. Yhden näistä kohdista voi korvata teemaseminaarilla sosiologian aineopinnoista kohdista SOSLA2.1 - SOSLA2.5 tai sosiaalipsykologian aineopinnoista SPSYA2.1 - SPSYA2.5 tai sosiaalipolitiikan aineopinnoista SPOLA3A1-SPOLA3A4 tai naistutkimuksen aineopinnoista NAISA2A - NAISA2F. Opetus voi olla myös englanninkielistä. Esseevaihtoehdosta ja lukupiiristä on sovittava etukäteen opettajan kanssa.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö