x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Aineopinnot, 45 op

Osaamistavoitteet

Aineopinnot perehdyttävät opiskelijan sosiaaliantropologian sisällöllisiin osa-alueisiin ja erilaisiin teoriasuuntauksiin sekä opastavat opiskelijan tutkimuksen tekemiseen.

Aineopintojen eri jaksojen tavoitteista ja suoritustavoista kerrotaan tarkemmin esittelyluennolla syyskauden alussa. Kirjapaketteja voi suorittaa kirjatentteinä, teemaseminaareina, lukupiirinä ja esseinä. Esseen kirjoitusohjeet löytyvät laitoksen www-sivuilta.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
avaa kaikki

Aineopinnot

SOSAA2 Sosiaaliantropologian sisältö 18 op
Suoritetaan kohdat SOSAA2.1. ja SOSAA2.2 ja SOSAA2.3. Yhden näistä kolmesta kohdasta suositellaan pääaineopiskelijoille olevan teemaseminaari. Yhden näistä kohdista voi korvata teemaseminaarilla sosiologian aineopinnoista kohdista SOSLA2.1 - SOSLA2.5 tai sosiaalipsykologian aineopinnoista SPSYA2.1 - SPSYA2.5 tai sosiaalipolitiikan aineopinnoista SPOLA3A1-SPOLA3A4 tai naistutkimuksen aineopinnoista NAISA2A - NAISA2F. Opetus voi olla myös englanninkielistä. Esseevaihtoehdosta ja lukupiiristä on sovittava etukäteen opettajan kanssa.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö