x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Perusopinnot, 25 op

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on antaa opiskelijalle tiedollisia ja taidollisia valmiuksia jäsentää kulttuureita, yhteiskuntaa ja sen ilmiöitä tieteen keinoin. Opiskelija saa yleiskuvan sosiaaliantropologian oppihistoriasta, keskeisestä käsitteistöstä, nykytutkimuksesta ja tieteen yhteiskunnallisesta paikasta.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
avaa kaikki

Perusopinnot

Peruskurssit 6 op
Sosiaaliantropologian opiskelijat suorittavat kolme sosiaalitieteiden peruskurssia. Sosiaaliantropologian (SOSAP1) ja sosiologian (SOSLP1) peruskurssit ovat pakollisia. Yksi muu peruskurssi valitaan sosiaalipsykologian (SPSYP1), sosiaalipolitiikan (SPOLP1A) ja naistutkimuksen (NAISP1) peruskursseista.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö