x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOSYA2 Sosiaalitieteen tutkimusmenetelmät, 10 op

Osaamistavoitteet

Jakson tavoitteena on antaa perustiedot empiirisen sosiaalitieteellisen tutkimuksen lähestymistavoista sekä antaa opiskelijalle valmiudet toteuttaa itsenäisesti empiirinen tutkielma.

Sisältö

Jakson aikana opiskelija perehtyy kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tutkimuksen lähestymistapoihin, metodologisiin kysymyksiin sekä menetelmällisiin keinoihin hankkia ja analysoida tutkimusaineistoja.

Edellytykset

Osallistumisoikeus myös naistutkimuksen sivuaineopiskelijoilla.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Aineopinnot (Sosiaaliantropologia)
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Aineopinnot (Sosiologia)
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Aineopinnot (Sosiaalipolitiikka)
avaa kaikki

Sosiaalitieteen tutkimusmenetelmät

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö