x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Aineopinnot, 66 op

Osaamistavoitteet

Psykologian aineopinnot suoritettuaan opiskelija tuntee psykologian eri osa-alueet ja niiden sovellukset. Lisäksi opiskelijalla on perusvalmiudet psykologian tutkimusmenetelmien soveltamiseen ja ammatilliseen arviointiin ja keskusteluun.

Sisältö

Aineopinnot koostuvat psykologian eri osa-alueiden opinnoista sekä tutkimuksellisesti ja ammatillisesti suuntautuneista opintojaksoista.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Edellytykset

Sivuaineopiskelijat voivat suorittaa aineopinnoista jaksot PSYKA1-A7. Opintojaksolle osallistumista koskevat rajoitukset ilmoitetaan kunkin opintojakson kohdalla erikseen.

Lisätiedot

Vain pääaineopiskelijat suorittavat opintojaksot PSYKA8 Psykologian tutkimusmenetelmät II, PSYKA9 Kandidaatin tutkielma ja Psykologin ammattityö I –opintokokonaisuuden (PSYKA10–PSYKA14).

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
avaa kaikki
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö