x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Perusopinnot, 25 op

Osaamistavoitteet

Psykologian perusopintojaksot suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot psykologian eri osa-alueilta sekä valmiudet psykologian alan kehityksen seuraamiseen ja alan tieteellisen ajattelun ymmärtämiseen.

Sisältö

Psykologian perusopintojaksot koostuvat psykologian keskeisistä osa-alueista, jotka ovat kehitys- ja persoonallisuuspsykologia, terveyden ja mielenterveyden psykologia sekä kognitiivinen ja neuropsykologia, sekä tutkimusmenetelmistä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Psykologian perusopintojaksot järjestetään maan psykologian laitosten muodostaman psykologian yliopistoverkoston (Psykonet) yhteistyönä ns. virtuaaliopetuksena.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
avaa kaikki
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö