x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Musiikkitiede, 25 op

Osaamistavoitteet

Musiikkitiede on musiikin ja musiikinharjoituksen systemaattista ja historiallista tutkimista. Musiikkitieteen opinnot sisältävät katsauksen musiikin tutkimuksen eri osa-alueisiin, länsimaisen taidemusiikin historiaan ja tietokoneavusteiseen musiikin tuottamiseen.

Sisältö

Musiikin teorian luentokurssit keskittyvät tonaalisen musiikin harmoniakäytäntöihin ja musiikkianalyysiin. Kurssien yhteydessä tutustutaan länsimaisen musiikin teoreettisiin ja filosofisiin perusteisiin alkaen kreikkalaisesta antiikista päätyen 1900-luvun dodekafoniaan. Musiikkitieteen oppiaine pitää yllä ja kehittää edelleen musiikin teorian TAO-sivustoa yliopiston palvelimella.

Arviointi

Numerolla 1-5.

avaa kaikki
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö