x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Elämänkatsomustiedon opintokokonaisuus, 0–65 op

Sisältö

Elämänkatsomustieto on peruskoulun ja lukion oppiaine. Se on tarkoitettu oppilaille, jotka eivät osallistu uskonnon opetukseen. Kouluun kiinnittymisen vuoksi elämänkatsomustiedon kokonaisuuden suorittamista suositellaan erityisesti filosofian opettajan pätevyyden hankkiville.

Elämänkatsomustiedossa on mahdollista suorittaa 65 opintopisteen laajuiset toisen opetettavan aineen opinnot. Elämänkatsomustieto ei voi olla varsinainen sivuaine filosofian pääaineopiskelijoille, mutta tämän kokonaisuuden suorittajat saavat kuitenkin tutkintotodistukseensa erillisen merkinnän elämänkatsomustiedon opin­tokokonaisuuden sisältöjen hallinnasta.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Edellytykset

Opintojaksot suoritetaan pääsääntöisesti kirjatenteillä. Ne opintojaksot jotka ovat yhteisiä filosofian tai muiden oppiaineiden kanssa voidaan suorittaa luennoilla, esseillä tms. kunkin oppiaineen säädösten mukaan.

avaa kaikki

Elämänkatsomustiedon opintokokonaisuus

Suoritettava 62–65 opintopistettä
Aineopinnot 35–38 op
Suoritettava 35–38 opintopistettä
PHILE12 USKONNONFILOSOFIA, 3 op
OPHIP4 Kulttuuri, 4 op
PHILAIK5 ETIIKKA, 4 op
PHILAIK6 YHTEISKUNTAFILOSOFIA, 4 op
PHILE16 ESSEE, 5 op
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö