x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Perusopinnot, 25 op

Osaamistavoitteet

Antaa yleiskuva filosofisen ajattelun luonteesta ja filosofian osa-alueista sekä tutustuttaa niiden peruskäsitteisiin.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Edellytykset

Perusopintojaksoja voi suorittaa ainoastaan joko kirjatenteillä tai niitä varten järjestetyillä kursseilla. Kirjatentit ottaa vastaan kunkin opintojakson vastuuopettaja, jonka voi tarkistaa tentaattorilistasta http://www.uta.fi/yky/oppiaineet/filosofia/kaytannot/vastuuopettajat.html. Järjestettävien kurssien opettajat selviävät opetusohjelmasta ja nämä vastaavat omien kurssiensa suorituksista ja päättävät myös suoritustavoista.
Ainakin yksi perusopintojakso olisi hyvä suorittaa tenttimällä vieraskielinen kirja.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Filosofia: HuK (Filosofia)
avaa kaikki
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö