x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MUSE Museologia, 25 op

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuus antaa opiskelijalle valmiudet työskennellä museoalalla sekä tuottaa kulttuuritapahtumia. Opinnot koostuvat luentokurssseista, pakollisesta harjoittelujaksosta sekä itsenäisestä suoritettavista opinnoista.

Edellytykset

Opintokokonaisuuteen valittavilta opiskelijoilta edellytetään pääaineen aineopintojen suorittamista. Jos pääaine ei ole historia, valittavalla tulee olla aineopinnot ainakin yhdellä seuraavalla alalla tai vaihtoehtoisesti perusopinnot kahdella seuraavalla alalla tai niitä vastaavilla aloilla: antropologia, arkeologia, klassillinen arkeologia, etnologia, etnomusikologia, folkloristiikka, kansatiede, kulttuurihistoria, historia, perinteentutkimus ja taidehistoria.

avaa kaikki

Museologia

MUSEP1 Johdanto, 3 op
MUSEP5 Museologian teoriat, 4 op
MUSEP6 Harjoittelu, 6 op
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö