x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Talous- ja sosiaalihistorian perusopinnot, 25 op

Osaamistavoitteet

Opintojen tavoitteena on ymmärtää tärkeimpien talous- ja sosiaalihistoriallisten ilmiöiden ja niiden tutkimuksen peruspiirteet. Opetus on tiiviisti sidoksissa aikamme keskeisiin ja ajankohtaisiin ongelmiin.

Sisältö

Talous- ja sosiaalihistorian perusopinnot keskittyvät uusimman ajan historiaan. Opintojaksoista ensimmäinen, johdatuskurssi (TASO1) on pakollinen, lopuista viidestä opiskelija valitsee neljä suoritettavaksi.

Arviointi

Numerolla 1-5.

avaa kaikki

Talous- ja sosiaalihistorian perusopinnot

TASOP2 Taloushistoria, 0–10 op
TASOP3 Väestöhistoria, 0–10 op
TASOP4 Sosiaaliset suhteet, 0–10 op
TASOP5 Ympäristöhistoria, 0–10 op
TASOP6 Teknologian historia, 0–10 op
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö